VIDUSSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību programma kods 21011121 (skolas modelis) – 3., 5., 6. 9. klase;

  2. Pamatizglītības mazākumtautību programma kods 21011121 – 1., 4., 7. klase;

  3. Vispārējās vidējās izglītības programma kods 31016011 – 10. klase.

PIRMSSKOLA

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma kods 01011121

PROGRAMMAS

Pamatziglitibas programmas 21011121 (skolas modelis). Macību plans.Pamatziglitibas programmas 21011121 ( skolas modelis ).pdf

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121. Mācību plans.Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121.pdf

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011. Mācību plāns.Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011.pdf